Ministère de l'éducation nationale et de la formation professionnelle jQuery Tabs Demo | Papermashup.com
Education/MENFP/AKA

Konferans pou laprès jodi a sou nouvo òtograf kreyòl Akademi kreyòl ( AKA)  prezante bay piblik la

 

Port-au-Prince, le 01 Juin 2017,

 

 

 

 

Loading image. Please wait

 

 

 

Konferans pou laprès jodi a sou nouvo òtograf kreyòl Akademi kreyòl ( AKA)  prezante bay piblik la


Akademi kreyòl ayisyen prezante jodi jedi premye jen 2017 la, premye rezolisyon sou òtograf lang kreyòl ayisyen an. Akòz gwo anpèchman nan dènye minit, Minis Pierre Josué Agénor Cadet pa t ka prezan ni Direktè jeneral ministè a Dr Méniol Jeune. Konsa se direktè Louis Samuel Estriplet ki te pote lapawòl Ministè Edikasyon nasyonal nan aktivite sa a.

Pou kòmanse, Louis Samuel Estriplet te fè yon rale sou bon jan relasyon ki  tabli ant Ministè a ak Akademi an. Ministè gen reprezantan l nan Akademi an epi li toujou soutni tout travay Akademi an ap fè.

M. Estriplet di Ministè a pral ankouraje lekòl yo itilize l, non sèlman lekòl yo men tout sosyete a.

Reprezantan Ministè Edikasyon nasyonal nan seremoni an felisite akademisyen yo pou travay sa a k ap pèmèt lang tout pèp ayisyen an devlope sou baz syantifik.

Pauris Jean-Baptiste, prezidan Konsèy administrasyon Akademi an te fè yon rale sou travay istorik ki te demare depi lane 1940 yo sou devlopman alfabè kreyòl ayisyen an.
Pauris Jean-Baptiste bay garanti akademisyen yo ap rapouswiv travay la yon fason pou lang kreyòl la kapab pran tout nivo estandadizasyon li.

Nouvo alfabè kreyòl ayisyen genyen 32 senbòl, 8 vwayèl oral, 4 vwayèl nazal, 2 demi vwayèl/demi konsòn, 3 konsòn nazal, 15 konsòn oral.

Premye rezolisyon sou òtograf kreyòl ayisyen an genyen ladann 9 dispozisyon ki konsène:
Alfabè kreyòl la,

Fòm long ak fòm kout mo yo,

Apostwòf - tirè,

Òtograf non moun,

Non pwòp vil yo ak non ri yo,

Jan pou itilize grafèm " r " oubyen " w ",

Itilizasyon aksan yo,

Itilizasyon senbòl entènasyonal tankou lanmda,

Non diferan siy ponktyasyon yo.Bureau de communication/MENFP

© 2017 © MENFP